fbpx

Uw patiëntendossier

Uw persoonlijke gegevens

In uw patiëntendossier staan gegevens, die uw tandarts Gouda gebruikt voor een optimale tandheelkundige behandeling. Dit is niet enkel noodzakelijk voor de kwaliteit, maar ook volgens de Nederlandse wet. Uw dossier bevat onder andere de volgende gegevens:

– persoonsgegevens;
– gegevens over uw gezondheid;
– diagnoses door de behandelaars;
– uitgevoerde behandelingen;
– onderzoeksgegevens;
– aandoeningen;
– medicijngebruik.

WGBO en uw patiëntendossier

Wij behandelen uw gegevens met de grootste zorg en gaan hier vertrouwelijk mee om. Enkel bevoegde medewerkers kunnen uw dossier inzien. Uw patiëntendossier wordt beveiligd, zodat ze niet kwijtraken of in verkeerde handen terechtkomen. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst geeft ons de kaders hiervoor.

Inzage, wijzigingen en vernietigen

Wij bewaren uw dossier niet langer dan nodig, maar de wettelijke bewaartermijn is minimaal 20 jaar. Stapt u over naar een andere tandartspraktijk, dan dragen wij het dossier op uw verzoek over aan de nieuwe behandelaar. Het dossier is eigendom van de praktijk, maar als patiënt heeft u het recht om in te zien, te wijzigen en te vernietigen.